"Chyť a pustˇ"

Vytvořit rezervaci


O nás

Rybářská bašta (RB) je majetkem obce Zichovec a je součástí areálu revitalizačního rybníka, provozovatelem a správcem je Rybářský spolek.
Rybník i rybářská bašta slouží především občanům Zichovce.

Pro všechny návštěvníky RB platí základní pokyny uvedené na informačních tabulích "Soukromého rybářského revíru obce Zichovec" (u vjezdu k rybníku a na vratech skladu RB) a dále:
a. V areálu RB i v okolí rybníka platí přísný zákaz rozdělávání ohně v jiných místech než tomu již určených (ohniště krbu, topeniště udírny, otevřené ohniště u kamenné zíďky;
b. Je zakázáno přesouvat nábytek a vybavení RB;
c. Je zakázáno lézt na pultovou střechu RB;
d. Každý návštěvník vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí;
e. Rybaření je povoleno pouze držitelům platné místní rybářské povolenky;
f. Parkovat auty lze pouze na vyhrazených místech (parkoviště u ČOV);
g. Odpadky odnést nebo odhazovat pouze do košů, neházet cokoliv do vody;
h. V případě porušení provozního řádu může být návštěvník/nájemce vykázán i s hosty bez nároku na vrácení poplatku za užívání areálu.

Povinnosti nájemců areálu RB:
a. Seznámit se s tímto Provozním řádem a dodržovat jeho ustanovení;
b. Respektovat pokyny správce RB, členů Rybářského spolku obce Zichovec a zástupců obce;
c. Udržovat průbežně pořádek a čistotu, dodržovat noční klid po 22h ;
d. Po skončení pronájmu zajistit úklid areálu rybářské bašty, uhašení ohně, odvoz odpadků a předání areálu správci (dle dohody lze i následující den po skončení akce);
e. V případě vzniku škod tyto odstranit nebo uhradit. Pokud správce usoudí, že odstranění škody vlastními silami nájemce bude nedostatečné, má přednost finanční úhrada;
f. Při celodenním pronájmu zajistit mobilní WC, případně lze se správcem domluvit na využívání WC u ČOV (s následným úklidem);
g. Parkovat auty pouze na vyhrazených místech (parkoviště u ČOV), vjezd k baště a stání zde povoleno jen při zavážení na začátku akce a při úklidu;
h. Úrazy či škody na majetku neprodleně oznámit správci areálu.


Otevírací hodiny

Pondělí 0:00 - 0:00
Úterý 0:00 - 0:00
Středa 0:00 - 0:00
Čtvrtek 0:00 - 0:00
Pátek 0:00 - 0:00
Sobota 0:00 - 0:00
Neděle 0:00 - 0:00

Reservio

Poskytujete služby?

Rezervujte schůzky, služby, události, workshopy s rezervačním systémem Reservio zdarma.